Geomembrana PEHD

Geomembrana PEHD polietylen wysokiej gęstości ,odporny na promieniowanie UV, środki chemiczne, korzenie rośliny, grzyby ,gryzonie, bakterie. Nie ulega degradacji biologicznej. Wykorzystywany do wszelkiego typu hydroizolacji oraz stanowi gazoszczelną ochronę gruntów. Geomembrana PEHD posiada wiele zalet:

 • nie przesiąka,
 • wykazuje dużą odporność na przebicia,
 • nie jest szkodliwa dla środowiska,
 • posiada atest PZH.

Geomembrany wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości geomembrany PEHD i są najczęściej wykorzystywane do zabezpieczeń w inżynierii lądowej oraz wodnej. Główne ich zastosowanie to ochrona środowiska przed niepożądanymi skutkami działania substancji niebezpiecznych. Geomembrany mają za zadanie ochronić przed wilgocią oraz penetracją wody. Właściwości te wykorzystuje się między innymi do uszczelnienia fundamentów oraz piwnic, balkonów, zbiorników wodnych (doskonała folia do oczek wodnych) a także zbiorniki p.pożarowe i zbiorniki olejowe. Folie te posiadają szerokie zastosowanie głównie w miejscach gdzie są składowane odpady oraz na stacjach paliw i wszelkiego innego typu powierzchniach na których składujemy materiały mogące przenikać do gleby i je skazić. Folie te posiadają również właściwości wysoko odporne na substancje chemiczne a także promieniowanie UV, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania dodatkowych izolatorów. Sam materiał jest bardzo trwały na uszkodzenia oraz bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Geomembrany PEHD wykorzystywane są do uszczelnienia:

 • zbiorników wodnych
 • zbiorników retencyjnych
 • składowisk odpadów
 • wałów przeciwpowodziowych
 • zbiorników na gnojownice
 • zbiorników P/POŻ
 • placów do recyklingu/złomowania pojazdów
 • stacji paliw
 • oczyszczalni ścieków
 • uszczelnienia tarasów
 • fundamentów/posadzek
 • piwnic
 • przejść rur i przewodów
 • linii kolejowych
 • budownictwa drogowego i mostowego

Niewielka waga geomembrany sprawia,że układanie jej wychodzi bardzo sprawnie.Arkusze łączy się specjalnym sprzętem zgrzewającym firmy Leister Twinny T,COMET oraz Ekstruder Munsch MAK-18-S-B.

Posiadamy grubości:
1,00mm, 1,5mm, 2,00mm ,2,5mm

Szerokości:
5 m - 9,4 m

Długości:
Np.rolka 1,00mm ma dł.200mb
1,5mm 150mb
2,00mm 100mb